برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
اثربخشی آموزش راهبرد‌های فراشناختی بر توانمندی روان‌شناختی و تعارض کار-خانواده مربیان زن شاغل در مراکز اختلال یادگیری خاص (125 مشاهده)
اثربخشی آموزش بهسازی رابطه بر صمیمیت زناشویی زوج‌های دارای کودکان با اختلال طیف درخودماندگی (123 مشاهده)
مقایسه تنظیم هیجان شناختی در کودکان با و بدون اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی (27 مشاهده)
تاثیر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر وحشت‌زدگی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان مبتلا به اختلال پانیک شهرستان کاشان (17 مشاهده)
اثربخشی آموزش مجازی ریاضی با دست‌ورزی بر میزان یادگیری ریاضیات دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی با اختلال یادگیری ریاضی در پاندمی کرونا (14 مشاهده)
تأثیر برنامه توان‌بخشی شناختی خانواده‌محور بر توجه و تنظیم هیجان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی (11 مشاهده)
اثربخشی مداخله با روش تحلیل رفتار کاربردی بر مهارت‌های شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (11 مشاهده)
اثربخشی واقعیت‌درمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه (9 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اثربخشی آموزش بهسازی رابطه بر صمیمیت زناشویی زوج‌های دارای کودکان با اختلال طیف درخودماندگی (58 دریافت)
اثربخشی آموزش راهبرد‌های فراشناختی بر توانمندی روان‌شناختی و تعارض کار-خانواده مربیان زن شاغل در مراکز اختلال یادگیری خاص (51 دریافت)
مقایسه تنظیم هیجان شناختی در کودکان با و بدون اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی (9 دریافت)
تاثیر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر وحشت‌زدگی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان مبتلا به اختلال پانیک شهرستان کاشان (3 دریافت)
اثربخشی مداخله با روش تحلیل رفتار کاربردی بر مهارت‌های شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (3 دریافت)
اثربخشی آموزش مجازی ریاضی با دست‌ورزی بر میزان یادگیری ریاضیات دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی با اختلال یادگیری ریاضی در پاندمی کرونا (2 دریافت)
تأثیر برنامه توان‌بخشی شناختی خانواده‌محور بر توجه و تنظیم هیجان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی (1 دریافت)
اثربخشی واقعیت‌درمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه (0 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
بخش اجرایی ( 328 بازدید)
هیئت تحریریه ( 148 بازدید)
مدیرمسئول و سردبیر ( 142 بازدید)
دبیران علمی ( 137 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 121 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 120 بازدید)
بخش علمی ( 96 بازدید)
کارشناسان مجله ( 86 بازدید)
هدف‌ها و زمینه‌ها ( 82 بازدید)
مدیرداخلی ( 77 بازدید)
مشاوران علمی ( 74 بازدید)
ویراستاران فارسی ( 72 بازدید)
مدیر اجرایی ( 59 بازدید)
مشاور آماری ( 21 بازدید)
ویراستار انگلیسی ( 8 بازدید)
خوش آمدید ( 1 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
بخش علمی ( 3 چاپ)
هیئت تحریریه ( 3 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 3 چاپ)
مشاوران علمی ( 3 چاپ)
مدیرمسئول و سردبیر ( 2 چاپ)
دبیران علمی ( 2 چاپ)
خوش آمدید ( 1 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 1 چاپ)
بخش اجرایی ( 1 چاپ)
مدیرداخلی ( 1 چاپ)
ویراستاران فارسی ( 1 چاپ)
مدیر اجرایی ( 1 چاپ)
کارشناسان مجله ( 1 چاپ)
هدف‌ها و زمینه‌ها ( 1 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله اختلالهای عصبی تحولی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | Iranian Journal of Neurodevelopmental Disorders

Designed & Developed by : Yektaweb