مجله اختلالهای عصبی تحولی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/28 | 
نویسندگان محترم می‌توانند راهنمای نگارش مقاله را از اینجا دانلود کنند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله اختلالهای عصبی تحولی:
http://jndd.ir/find.php?item=1.48.21.fa
برگشت به اصل مطلب